Asbjørn Hårstad fortsetter som leder i Fosen skytt


Til skytterlagene i Fosen skyttersamlag ,Rissa, 08.01.2007

UTSKRIFT FRA OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.

Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag ble holdt i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på Haugamyra tirsdag 05.12.06 kl. 19.00.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknader, Det møtte 34 ombud. 13 av 16 lag var representert.

2. Årsmelding fra styret og ungdomsutvalget.

- Årsmelding fra styret godkjent med følgende merknad:
Sverre Håvard Melhus vant felthurtigskytinga under Midt Norsk Mesterskap.
- Årsmelding fra ungdomsutvalget godkjent uten merknad.

3. Regnskap for 2006 og budsjett for 2007.

Kassereren refererte først regnskapet og sammenholdt årets resultat med budsjett for
2007. Regnskapet for 2006 ble godkjent uten merknad.

4. Innkomne saker til behandling:

a) Poengberegning individuelt i stedet for plass siffer på Fosen karusellene felt og bane.

For å verdsette seieren i de forskjellige klassene bedre, går styret inn for at dagens plass siffer ordning blir byttet ut med den samme poengstigen som brukes ved den lagvise beregninga. Poengene blir gitt til de 15 beste i hver klasse fordelt slik:

1.pl-20p, 2.pl-17p, 3.pl-15p, 4.pl-13p, 5.pl-11p ,6.pl-10p osv

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

b) Jubileumsarrangement?

Følgende forslag ble framsatt:

Under Jubileumsstevnet i Vanvikan 9.juni skytes det først vanlig Organisasjonsmedalje skyting. Etterpå skytes det et ekstra program i f.eks. 1970 antrekk med krager/mauser. Ordførere, givere av pokaler, sponsorer o.l. bør bli innbudt. Etterpå blir det et enkelt grillarrangement.

Styret får i oppdrag og finpusse arrangementet.

c) Referatsaker:

Valg på Skyttertinget.

Ønske om at resultatene fra stevner sendes på mail til samlaget.

Gratis mail adresse til alle skytterlag fra 2007.

Valg.

a) Leder for 1 år . Asbjørn Hårstad.

b) 2 styremedlemmer for 2 år. Kristin Sve Bratseth og Terje Husby

c) Leder i ungdomsutvalget for 1 år Ole Brandhaug.

d) 1 medlem i ungdomsutvalget 2 år. Gunnar Rasch ble enstemmig valgt.

e) Skifeltkontakt for 1 år. Per Johan Gjølga ble enstemmig valgt.

f) 5 varamedlemmer til styret for 1 år. Roar Alseth, Tormod Haltstrand, Arild Røstad,

Tore Olav Moen og Dagfinn Svenning enst. valgt

g) 2 revisorer for 1 år. Arne Forfod og Einar Rein

h) 1 nytt medlem i valgkomiteen 3 år Jostein Hansen enstemmig valgt

i) Skyttertingsrepresentant med varamedlem:

Leder møter som tingrepresentant med nestleder som vararep.

j) Leder og nestleder enstemmig valgt.

-Utdeling av fat og blomster til:

Per Johan Gjølga.: Norgesmester i skifelt og skogsløp med skyting, sprint.

Renate Sundnes.: Norgesmester i Skifeltskyting

Kristin Sve Bratseth
Sekr.
test

Hallstevnet By 23-24.01.09

Innbydelse FK 5
Vanvik skytterlag arrangerer feltstevne lørdag 14. april.
Les mer..

Innbydelse Liafelten 2007
Åse og Peder innviterer til Liafelten 2007
Les mer..

Innbydelse 1. runde FK Felt
Sørfjorden Skytterlag har gleden av å invitere til åpning av Feltsesongen.
Les mer..

Innbydelse Samlagsstevnet 15m
Ørlendingen skytterlag innbyr til Samlagsstevne 15 m.
Les mer..

Innbydelse 15 m stevne i Rissa
Rissa skytterlag innbyr til åpent innendørsstevne i Rissahallen den 9/10 februar 2007.
Les mer..

Innbydelse seminar
Fosen Skyttersamlag
ønsker alle sine skyttere velkommen til seminar!

Les mer..

Ny hjemmeside!
Sørfjorden Skytterlag har fått nye hjemmeside
Les mer..

Referat fra ombudsmøtet
Asbjørn Hårstad fortsetter som leder i Fosen skyttsamlag
Les mer..